Hợp tác cùng SantaPocket để cùng xây dựng cuộc sống thông minh và công nghệ kỹ thuật số. Đồng thời, thúc đẩy sự phát triển, mang về nhiều giá trị hữu hình cho doanh nghiệp của bạn.

Đơn vị cung cấp giải pháp thành lập năm 2015 với hai trụ sở chính được đặt tại TP. HCM & Singapore. Suga là một doanh nghiệp hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực với quy mô hiện tại gần 200 nhân viên.

Combros được thành lập năm 2015 chuyên về tự động hóa, công nghệ nhúng và các giải pháp thông minh với trụ sở chính tại TP. HCM, thế mạnh trong việc áp dụng xu hướng công nghiệp 4.0 & nền tảng IoT.

đăng ký hợp tác
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.