Giới thiệu chung

Câu chuyện của SantaPocket xuất phát từ lợi ích cộng đồng. SantaPocket với thế mạnh về công nghệ hiện đại, chúng tôi nhen nhóm một ước mơ có thể tạo nên hệ sinh thái đô thị thông minh để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người.

Chúng tôi tin rằng, công nghệ là nền tảng để xây dựng một tương lai hạnh phúc và phát triển bền vững cho tất cả mọi người. Với ước mơ đó, chúng tôi đang trên hành trình mang đến những giải pháp công nghệ hiện đại giúp cuộc sống của mọi người trở tốt đẹp hơn.

sứ mệnh

Trao quyền cho tất cả mọi người làm chủ công nghệ để tạo nên cuộc sống tiện ích, dễ dàng và hạnh phúc.

tầm nhìn

Tiện ích công nghệ giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.