Chính sách bảo mật

12 Th9 2022

1. Mục tiêu và thu thập thông tin

Các yếu tố thu thập dữ liệu trên Sàn giao dịch TMĐT SantaPocket bao gồm: Số điện thoại, Họ tên, Địa chỉ, Email… Đây là các thông tin mà SantaPocket cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để SantaPocket liên kết xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng di động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký tài khoản và thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT SantaPocket về những việc sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu trữ đăng ký tên và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT SantaPocket sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Đăng nhập vào ứng dụng sử dụng dịch vụ SantaPocket. Đồng thời gửi thông báo về các hoạt động gửi và nhận hàng giữa các thành viên thông qua Sàn giao dịch TMĐT SantaPocket.
 • Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Hệ thống trong thời gian vừa qua.
 • Lập danh sách khách hàng để thực hiện các chương trình khuyến mãi hoặc có các chính sách riêng cho khách hàng.
 • Ngăn chặn các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của các thành viên hoặc hoạt động giả mạo Thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với các thành viên trong các trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại SantaPocket.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT SantaPocket có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan tra cứu liên quan đến bất kỳ điều khoản luật nào của khách hàng. Ngoài ra, không có ai có quyền được xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của SantaPocket.

4. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SUGA

 🎯 Địa chỉ: Số 09 Trương Quốc Dung, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 ☎ Hotline 0974 549 066

 📧 Email: info.santapocket@suga.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu SantaPocket thực hiện công việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, SantaPocket sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời, hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân khách hàng.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân thành viên trên ứng dụng SantaPocket được SantaPocket cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của SantaPocket. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý từ thành viên. Những cá nhân hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin đó bao gồm: SantaPocket – sản phẩm thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Suga, người gửi/nhận hàng, cơ quan có thẩm quyền. Khi SantaPocket cần sử dụng, chia sẻ thông tin với bên thứ ba thông tin của khách hàng, SantaPocket sẽ gửi email hoặc tin nhắn cho khách hàng để khách hàng xác nhận có đồng ý cho SantaPocket sử dụng các thông tin trên hay không. Khi đồng ý khách hàng sẽ phản hồi qua email hoặc tin nhắn cho SantaPocket. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ nhưng khách hàng không phản hồi, SantaPocket mặc định là khách hàng đã đồng ý đề nghị trên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, SantaPocket sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

SantaPocket cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin trực tuyến giao dịch của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực trung tâm an toàn cấp 1 của SantaPocket.

Ban quản lý SantaPocket yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên phải cung cấp đúng thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, số điện thoại, email, số tài khoản, số thẻ thanh toán…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý SantaPocket không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu nhận thấy thông tin cá nhân thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân

Thành viên có quyền khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử SantaPocket thông qua địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận khiếu nại qua Email: info.santapocket@suga.vn hoặc hotline 0974 549 066, Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản hồi. SantaPocket sẽ xem xét xử lý khiếu nại của khách hàng, SantaPocket sẽ đền bù thiệt hại cho khách hàng do hành vi mình gây ra, trừ trường hợp sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được thực hiện trong các trường hợp bên dưới. Các trường hợp SantaPocket có thể sử dụng thông tin của khách hàng mà không cần phải có sự đồng ý trước của khách hàng:

 • Thu thập thông tin cá nhân đã được công bố trên các ứng dụng di động thương mại điện tử.
 • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ.
 • Thu thập thông tin cá nhân để tính giá trị, sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng.

SantaPocket cam kết sẽ không sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân thành viên cho bên thứ ba ngoài mục tiêu và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:

 • Có thỏa thuận riêng với khách hàng về mục đích và phạm vi sử dụng bên ngoài mục đích, phạm vi thông báo.
 • Cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Cám ơn đã theo dõi!

SantaPocket

banner