Chính sách bảo mật

12 Th9 2022

Chính sách bảo mật này được xây dựng để giúp Khách hàng hiểu rõ hơn về hoạt động thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập được từ Khách hàng. 

Chính sách bảo mật này là một phần không tách rời của Điều khoản sử dụng như quy định tại Ứng dụng/Website của Công ty Cổ phần Santa (SantaPocket). Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng dụng/Website, Khách hàng cam kết đồng ý với chính sách bảo mật này và tuân thủ các điều khoản, điều kiện của Chính sách bảo mật.

1. Thông tin thu thập và mục đích thu thập

Bằng việc đăng ký tài khoản và/hoặc sử dụng các dịch vụ trên Ứng dụng hoặc tham gia các sự kiện của SantaPocket tổ chức, kết hợp tổ chức hoặc bất kỳ hình thức nào có phát sinh tương tác giữa khách hàng và SantaPocket (như thông qua cuộc gọi đến hotline của SantaPocket, thư từ, fax, gặp gỡ…), Khách hàng đồng ý cho phép SantaPocket thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như các quy định trong chính sách này.

SantaPocket không thu thập thông tin cá nhân của người dưới 18 tuổi. Theo đó, Khách hàng cung cấp thông tin sẽ tự chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp, bao gồm cả việc cung cấp thông tin của người khác. SantaPocket được quyền tin tưởng rằng, Khách hàng đã thực hiện các hành động cần thiết để được sự cho phép của người khác khi cung cấp thông tin của họ và sẽ không cần thực hiện bất kỳ hoạt động kiểm chứng hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thông tin được cung cấp từ khách hàng.

1.1. Thông tin thu thập:

Thông tin thu thập có thể được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp, với nhiều hình thức, định dạng, không giới hạn văn bản, hình ảnh, âm thanh, chữ viết…không giới hạn:

 1. Thông tin tài khoản như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, email, tài khoản ngân hàng…
 2. Các thông tin về trình duyệt, thời gian hoạt động trên Ứng dụng
 3. Lịch sử các giao dịch, thao tác mà Khách hàng thực hiện trên Ứng dụng, bao gồm địa điểm giao, nhận hàng, thời gian giao nhận và các hoạt động thu chi tương ứng giao dịch
 4. Lịch sử trò chuyện, hội thoại phát sinh khi Khách hàng liên hệ Santa để trao đổi về các tình huống nhất định
 5. Thông tin, dữ liệu khác theo từng tính năng trong Ứng dụng

1.2. Mục đích thu thập:

 1. Nhận dạng và xác định danh tính Khách hàng
 2. Đăng nhập vào ứng dụng sử dụng dịch vụ SantaPocket. Đồng thời gửi thông báo về các hoạt động gửi và nhận hàng giữa các thành viên thông qua Ứng dụng.
 3. Quản lý, điều hành các hoạt động cung cấp dịch vụ của SantaPocket, bao gồm cả hoạt động nhắn tin nhắc nhở về việc giao/nhận hàng hóa đã được đăng ký.
 4. Thực hiện các hoạt động khảo sát, phân tích
 5. Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Hệ thống trong thời gian vừa qua.
 6. Lập danh sách khách hàng để thực hiện các chương trình khuyến mãi hoặc có các chính sách riêng cho khách hàng thân thiết.
 7. Thực hiện các hành động chăm sóc khách hàng, cải tiến chất lượng dịch vụ, bao gồm cả việc giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình khách hàng trải nghiệm ứng dụng và sử dụng dịch vụ.
 8. Ngăn chặn các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của các thành viên hoặc hoạt động giả mạo Thành viên.
 9. Liên lạc và giải quyết với các thành viên theo các tình huống nhất định.
 10. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại SantaPocket.
 11. Trong trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước: SantaPocket có trách nhiệm hợp tác và tuân thủ quy định pháp luật theo yêu cầu

Ngoài các mục đích nêu trên, Santa có thể thu thập dữ liệu cho các mục đích cụ thể mà Santa sẽ thông báo cụ thể theo từng lần thu thập đó. 

2. Hoạt động lưu trữ

2.1. Nơi lưu trữ 

Các thông tin thu thập sẽ được lưu trữ trên hệ thống quản lý của Santa với cam kết về tính bảo mật và bảo vệ thông tin khách hàng, không giới hạn các biện pháp:

 1. Bảo mật hệ thống: Hệ thống máy chủ an toàn, áp dụng công nghệ tiên tiên tiến. Santa có đối tác chiến lược là các đơn vị công nghệ, sẽ luôn cập nhật và tối ưu công nghệ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin.
 2. Quản lý truy cập: Chỉ nhân viên thuộc hệ thống Santa mới có thẩm quyền truy cập vào hệ thống để thực hiện các mục đích đã nêu ở mục trên. Trong đó, Santa cũng chú trọng đến việc phân cấp, phân quyền khi truy cập để đảm bảo tính vẹn toàn và bảo mật cao nhất.
 3. Tuân thủ quy định pháp luật: Cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cũng có thể được chuyển giao tới, sao lưu, lưu trữ và xử lý tại các công ty liên kết, đơn vị chiến lược về công nghệ của Santa. Khách hàng đồng ý việc chuyển giao dữ liệu này với điều kiện Santa đảm bảo tuân thủ các quy định về mục đích sử dụng như quy định tại Chính sách bảo mật này.

2.2 Thời gian lưu trữ

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ đến khi các mục đích được hoàn thành hoặc có yêu cầu hủy bỏ từ Khách hàng. 

Sau khi yêu cầu, thông itn của khách hàng sẽ được xóa bỏ khỏi hệ thống quản lý của Santa, ngoại trừ các lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

3. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần SANTA

 🎯 Địa chỉ: 161 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

 ☎ Hotline 0974 549 066

 📧 Email: info.santapocket@suga.vn

Những bộ phận thuộc công ty có thể được cấp quyền truy cập vào thông tin cơ bản để thực hiện công việc của mình.

Các bên thứ ba có quyền tiếp cận dữ liệu khách hàng: Là các công ty có mối quan hệ liên doanh, liên kết, hoặc bên thứ ba gồm:

 • Công ty Cổ phần Suga – Đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ, một đối tác chiến lược của Công ty cổ phần Santa
 • Công ty TNHH Combros – Đơn vị cung cấp tủ, bao gồm cả phần mềm gắn liền với tủ SantaPocket độc quyền của Công ty Cổ phần Santa
 • Các bên dịch vụ vận chuyển: để thực hiện dịch vụ giao, nhận hàng hóa bằng tủ giao nhận hàng thông minh SantaPocket
 • Các bên cung cấp dịch vụ thanh toán: là các đối tác liên quan đến việc thực hiện thanh toán, hoàn tiền, bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức có chức năng cung cấp cổng thanh toán, ví điện tử
 • Các đối tác liên quan đến việc gửi nhận thông báo (SMS, email, cuộc gọi)
 • Các bên thứ ba khác được Santa sử dụng để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần SantaPocket, không giới hạn các công ty bưu chính, viễn thông, quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện… và các bên khác để thực hiện các mục đích công việc như nêu tại mục 1.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu SantaPocket thực hiện công việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, SantaPocket sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời, hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân khách hàng.

5. Quyền của khách hàng:

 1. Quyền truy cập: Khách hàng có quyền truy cập vào tất cả thông tin liên quan đến mình thông qua việc đăng nhập vào Ứng dụng
 2. Quyền chỉnh sửa: Khách hàng có quyền chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc chưa đầy đủ, bao gồm cả việc cập nhật lại các thông tin cũ.
 3. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân: Khách hàng có quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không xóa dữ liệu theo quy định của pháp luật.
 4. Quyền rút lại sự đồng ý: Nếu việc xử lý dữ liệu đã được Khách hàng chấp thuận trước đó, Khách hàng được quyền rút lại sự chấp thuận này bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, việc rút lại này không ảnh hưởng đến sự hợp pháp của những công việc mà Santa đã thực hiện trước đó
 5. Quyền khiếu nại: Khách hàng có toàn quyền khiếu nại nếu phát hiện Santa sử dụng thông tin cá nhân của mình không đúng mục đích đã được đề ra. 

6. Cam kết chung về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân Khách hàng  trên ứng dụng SantaPocket được SantaPocket cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của SantaPocket. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Khách hàng chỉ được thực hiện khi có đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngoại trừ các quy định cụ thể tại chính sách, Santa không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý từ Khách hàng. Khi SantaPocket cần sử dụng, chia sẻ thông tin với bên thứ ba thông tin của khách hàng, SantaPocket sẽ gửi email hoặc tin nhắn cho khách hàng để khách hàng xác nhận có đồng ý cho SantaPocket sử dụng các thông tin trên hay không. Khi đồng ý khách hàng sẽ phản hồi qua email hoặc tin nhắn cho SantaPocket. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ nhưng khách hàng không phản hồi, SantaPocket mặc định là khách hàng đã đồng ý đề nghị trên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, SantaPocket sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

SantaPocket cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin trực tuyến giao dịch của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực trung tâm an toàn cấp 1 của SantaPocket.

7. Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng:

 • Email: info.santapocket@santapocket.com hoặc 
 • hotline 0974 549 066, 

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận, Công ty cam kết sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh, xem xét xử lý nội dung phản ánh của khách hàng. Santa cam kết chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Khách hàng khi các thông tin của Khách hàng không được sử dụng đúng mục đích như Chính sách bảo mật này.

Santa được quyền từ chối giải quyết trong trường hợp khách hàng ngay từ đầu đã không trung thực trong các thông tin cung cấp và/hoặc cung cấp thông tin sai lệch dẫn đến các tình huống phát sinh sau đó.

Santa có quyền sửa đổi, cập nhật các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của Santa sẽ được thông báo trên Ứng dụng/Website hoặc qua email. Việc Khách hàng tiếp tục truy cập và sử dụng Ứng dụng sẽ được xem là Khách hàng đã đồng ý và chấp thuận với những sự thay đổi này.

Cảm ơn đã theo dõi!

SantaPocket

banner