Quy định về hàng hóa khi gửi tại tủ như thế nào?

19 Th10 2022

– SantaPocket chỉ chịu trách nhiệm với những kiện hàng có giá trị dưới 2 triệu đồng và xác minh được lỗi mất mát kiện hàng xuất phát từ SantaPocket.
– SantaPocket không chịu trách nhiệm về nội dung bên trong mỗi kiện hàng.

Chi tiết vui lòng xem tại Điều khoản sử dụng trên website chính thức của SantaPocket: https://santapocket.com/dieu-khoan-su-dung
Santa xin cảm ơn!