Tuân thủ quy định 5K với SantaPocket

23 Th11 2021

✋ ??â? ??ủ ??? ?ị?? ?? ?ễ ?ơ? ??? ??ờ ?ế? ?ì ?ã ?ó ???????????!

Quy định “5K” chung sống an toàn với dịch bệnh trong giao nhận hàng đang được nhiều người quan tâm bởi sự cần thiết và là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam.

Tuân thủ quy định 5k dễ hơn bao giờ hết!

Hiều được nỗi lòng này, SantaPocket ra đời để đảm bảo an toàn cho mọi người trước đại dịch COVID-19, đồng thời đơn giản hóa quá trình giao nhận, giúp tiết kiệm thời gian hơn bao giờ hết!

❤️ Chủ động hơn trong việc giao nhận hàng hóa

❤️ Người gửi và người nhận không phải gặp mặt trực tiếp khi giao nhận hàng —> Hạn chế tiếp xúc trực tiếp

❤️ Hạn chế tập trung đông người ở nơi nhận hàng

❤️ Hạn chế vi khuẩn từ môi trường xung quanh khi hàng đã được đặt trong tủ.

————————————————-

Tải ứng dụng SantaPocket tại:

? IOS: https://apps.apple.com/app/id1507758260

? Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sugamobile.santapocket&fbclid=IwAR2mKtBPl_sepPWPwrons5IW8mrF-KtE3kA7mI-Wa1GoFUo91iHoQXf29N0

#SantaPocket#SmartDeliveryLocker#Combros#Sugaproduct

#Tukhoatienich #Tugiaonhanh #Sieutienichsieutietkiem