SantaPocket: Năm 2022 rồi! 500vnd có thể làm được gì?

23 Th2 2022

? Ngày nay tiền mệnh giá 500vnd đến chị hàng rong cũng… chê nhưng với SantaPocket, 500vnd lại thành ra… hữu ích.

SantaPocket – Số tiền nhỏ mang về lợi ích lớn

Hãy tận dụng 500vnd để nạp vào ví SantaPocket và sử dụng dịch vụ tủ giao nhận hàng thông minh – vừa nhận được nhiều lợi ích về thời gian, hạn chế tiếp xúc mùa dịch bệnh mà còn không lãng phí giá trị của 500vnd.

? Số tiền nhỏ mang về lợi ích lớn, tại sao không đầu tư ngay?

—————-

Tải ứng dụng SantaPocket tại:

? IOS: https://apps.apple.com/app/id1507758260

? Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sugamobile.santapocket&fbclid=IwAR2mKtBPl_sepPWPwrons5IW8mrF-KtE3kA7mI-Wa1GoFUo91iHoQXf29N0

#SantaPocket #SmartDeliveryLocker #Combros #Sugaproduct

#Tukhoatienich #Tugiaonhanh #Sieutienichsieutietkiem #dichvuchothuetu