Bạn không tìm thấy ứng dụng “SantaPocket” trong App Store/ CH Play?

12 Th5 2022

? Bạn loay hoay khi không tìm thấy SantaPocket trong cửa hàng ứng dụng? Xem ngay 2 cách dưới đây nhé!

? Cách 1: Bạn có nhập đúng tên chưa?

Nếu bạn đang nhập “Santa Pocket” thì hãy xóa dấu cách và viết liền thành “SantaPocket” nhé! Lúc này ứng dụng sẽ xuất hiện ngay.

Nếu bạn đã áp dụng Cách 1 nhưng vẫn không có kết quả, vậy thì chuyển ngay sang Cách 2 dưới đây!

? Cách 2: Bạn đã chuyển mã vùng chưa?

Một số khách hàng của SantaPocket là người nước ngoài, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; có thể điện thoại của họ vẫn chưa chuyển mã vùng nên dẫn đến tình huống này.

Cách chuyển mã vùng điện thoại cho hệ điều hành IOS
  • Bước 1: Vào App Store, chọn biểu tượng tài khoản ở góc trên bên phải
  • Bước 2: Chọn “Quốc gia/ Vùng”
  • Bước 3: Chọn “Thay đổi Quốc Gia hoặc Vùng”
  • Bước 4: Chọn “Đồng ý”
  • Bước 5: Chọn “Việt Nam”
  • Bước 6: Chọn “None” và nhập thông tin cá nhân

—————-

Tải ứng dụng SantaPocket tại:

? IOS: https://apps.apple.com/app/id1507758260

? Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sugamobile.santapocket&fbclid=IwAR2mKtBPl_sepPWPwrons5IW8mrF-KtE3kA7mI-Wa1GoFUo91iHoQXf29N0

#SantaPocket #SmartDeliveryLocker #Combros #Sugaproduct

#Tukhoatienich #Tugiaonhanh #Sieutienichsieutietkiem #Dichvuchothuetu