Xu dùng để làm gì?

26 Th1 2024

Xu sẽ được dùng để thanh toán khi nhận hàng và mua sắm với các tính năng khác của SantaPocket trong tương lai.

Kể từ ngày 11/11/2023 toàn bộ số dư sẽ được chuyển đổi từ VNĐ thành 1 đơn vị duy nhất là Xu theo tỉ lệ quy đổi 1:10. Cụ thể như trường hợp Tài khoản A: 21.500đ tương ứng với 2.150 Xu.

Santa xin cảm ơn!