Việc bố trí tủ SantaPocket yêu cầu những gì?

19 Th10 2022

Việc bố trí tủ SantaPocket yêu cầu tối thiểu những quy định sau:

– Diện tích tối thiểu là 1.2m ngang * 65cm sâu, cao 2.5
– Có mái che
– Có nguồn điện gần đó
– Có Internet (optional wifi/ ethernet)
– Vị trí mặt tiền, người qua lại dễ thấy
– Tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời