Để lắp đặt tủ SantaPocket yêu cầu những gì?

19 Th10 2022

Hiện tại SantaPocket đang có 3 hình thức hợp tác chính bao gồm:
– Mua tủ
– Thuê tủ
– Cung cấp vị trí đặt

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc hợp tác, vui lòng liên hệ:
– Email: info.santapocket@suga.vn
– Hotline: 0974 549 066

Santa xin cảm ơn!