Làm cách nào để bạn bè/người thân của tôi có thể nhận hàng giúp tôi?

26 Th1 2024

Quý khách làm theo hướng dẫn bên dưới để ủy quyền nhờ lấy giúp:
➜ Mở ứng dụng SantaPocket
➜ Chọn đơn hàng cần nhận giúp và chọn “Ủy quyền”
➜ Nhập số điện thoại người nhận giúp

*Lưu ý: Phí nhận được tính cho người nhận gốc

Santa xin cảm ơn!