Tôi quên đóng tủ khi nhận hàng có sao không?

19 Th10 2022

Không sao, anh/ chị chỉ cần đảm bảo hàng đã được lấy ra rồi!