Tôi muốn thay đổi màu sắc, thiết kế của tủ SantaPocket phù hợp với thương hiệu, công ty riêng liệu có được không?

19 Th10 2022

Tủ giao nhận hàng SantaPocket chỉ thay đổi màu sơn theo yêu cầu khi Quý Đối tác MUA TỦ với số lượng ít nhất từ 5 tủ trở lên.

Vui lòng liên hệ Hotline Santa để tìm hiểu thêm về cách thức hợp tác
Santa xin cảm ơn!