Tôi muốn thay đổi màu sắc, thiết kế của tủ SantaPocket phù hợp với thương hiệu, công ty riêng liệu có được không?

19 Th10 2022

Tủ giao nhận hàng SantaPocket chỉ thay đổi màu sơn dựa theo yêu cầu của Khách hàng và Đối tác MUA TỦ.