Tôi muốn chọn lại ngăn khác do kiện hàng không vừa với ngăn tôi chọn

19 Th10 2022

Trường hợp 1: Chưa đóng ngăn tủ
➜ Quý khách nhấn nút “Chọn lại kích thước ngăn”
➜ Chọn một kích thước ngăn tủ khác và đóng ngăn tủ lại, một ngăn mới với kích thước Quý khách vừa chọn sẽ mở ra
➜ Cho hàng hóa vào và đóng ngăn tủ

Trường hợp 2: Đã đóng ngăn tủ
Trong trường hợp Quý khách đã đóng tủ và chưa đặt kiện hàng vào, Quý khách vui lòng liên hệ SantaPocket Hotline 0974 549 066 để được hỗ trợ.
Santa xin cảm ơn!