Tôi muốn hỗ trợ mở tủ để lấy hàng ra

19 Th10 2022

Người nhận bắt buộc phải tải ứng dụng SantaPocket và đăng ký tài khoản bằng SĐT đang sử dụng để nhận hàng.
Trường hợp cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ SantaPocket Hotline 0974 549 066 !
Santa xin cảm ơn!