Tôi muốn gửi hàng vào tủ trước khi đi làm để chờ shipper đến lấy sau đó?

19 Th10 2022

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để tiến hành gửi hàng cho Shipper:

TH 1: Quý khách là người chịu phí sử dụng tủ
➜ Mở ứng dụng SantaPocket
➜ Chọn Thuê
➜ Quét mã QR và gửi hàng vào tủ
➜ Ủy quyền đơn hàng cho shipper.

TH 2: Shipper là người chịu phí sử dụng tủ
➜ Mở ứng dụng SantaPocket
➜ Chọn Thuê
➜ Quét mã QR và gửi hàng vào tủ
➜ Gọi Hotline SantaPocket để đổi số điện thoại người nhận sang số shipper.

*Lưu ý: Shipper cần có ứng dụng SantaPocket để nhận hàng.
Santa xin cảm ơn!