Tôi muốn tải và đăng ký tài khoản SantaPocket.

19 Th10 2022

Tải ứng dụng:
Bước 1: Vào App Store/ CH Play, nhập “SantaPocket” vào ô tìm kiếm
Bước 2: Chọn Cài đặt Ứng dụng SantaPocket

▷ Tải ứng dụng trên IOS: https://apps.apple.com/app/id150775826
▷ Tải ứng dụng trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sugamobile.santapocket&pli=1

Đăng ký tài khoản:
Bước 1: Nhập SĐT Quý khách dùng để nhận hàng và Nhập mã OTP; Chấp nhận điều khoản sử dụng
Bước 2: Nhập Họ tên và hoàn tất đăng ký.
Santa xin cảm ơn!