Tôi dùng phiên bản Web để nhận hàng nhưng không được?

19 Th10 2022

SantaPocket không áp dụng NHẬN HÀNG đối với phiên bản web. Anh/ chị vui lòng tải ứng dụng SantaPocket và Nạp tiền để nhận hàng.