Tôi dùng phiên bản Web để nhận hàng nhưng không được?

19 Th10 2022

SantaPocket không áp dụng NHẬN HÀNG đối với phiên bản web. Quý khách vui lòng tải ứng dụng SantaPocket để nhận hàng. Santa xin cảm ơn!

▷ Tải ứng dụng trên IOS: https://apps.apple.com/app/id150775826

▷ Tải ứng dụng trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sugamobile.santapocket&pli=1