Tôi muốn biết chính xác cách tính phí theo ngày

19 Th10 2022

Thời gian tính phí thuê tủ trong 3 ngày đầu như sau:

Ngày đầu
– 12h: 500d/30p = 12,000đ
– 12h tiếp Theo: 700d/30p = 16,800đ
TỔNG: 28,800đ

Ngày 2: 1k/30p= 48,000đ

Ngày 3: 2k/30p= 96,000đ