Tôi muốn biết cách tính phí thuê ngăn tủ SantaPocket

19 Th10 2022

Cách tính phí thuê tủ của SantaPocket như sau:

24 Giờ đầu tiên: 500đ (50 Xu)/30 phút
24 Giờ tiếp theo: 750đ (75 Xu)/ 30 phút
24 Giờ tiếp theo: 1000đ (100 Xu)/30 phút
Phí được tính từ lúc đơn hàng được gửi vào tủ thành công.

*Lưu ý: SantaPocket chỉ chịu trách nhiệm các kiện hàng có giá trị dưới 2 triệu đồng và không chịu trách nhiệm về nội dung bên trong mỗi kiện hàng.
Santa xin cảm ơn!