Tôi lỡ xóa mất tin nhắn nhận hàng?

19 Th10 2022

Anh/ chị vui lòng xem lại thông tin kiện hàng ở mục “Lịch sử giao nhận” trên ứng dụng.