Tôi không nhận được SMS thông báo về kiện hàng

19 Th10 2022

Anh/ chị vui lòng kiểm tra các trường hợp dưới đây!

– Mục “Lịch sử giao nhận” trên ứng dụng SantaPocket có đơn hàng gửi đến không? Nếu có thì việc không nhận được SMS có thể do lỗi mạng, bộ nhớ đầy,… anh/ chị vui lòng theo dõi thông tin trên app và tiến hành nhận hàng như bình thường.

– Nếu trong “Lịch sử giao nhận” không có thông tin đơn hàng, anh/ chị vui lòng liên hệ người gửi/ shipper để kiểm tra họ có gửi nhầm SDT, sau đó thông báo Hotline 0974 549 066 để được hỗ trợ.