Tôi không đặt hàng nhưng có SMS thông báo nhận hàng?

19 Th10 2022

Anh/ chị vui lòng cung cấp SDT người gửi/ shipper để được CSKH tiến hành kiểm tra đơn và hỗ trợ!