Tôi bị mất SIM nhưng vẫn muốn giữ lại tài khoản (account đó còn Xu)

19 Th10 2022

Để thuận tiện trong việc sử dụng, Quý khách cần đăng ký lại tài khoản khác vì mỗi tài khoản SantaPocket gắn liền với MỘT số điện thoại. Trong trường hợp này, Quý khách cần làm lại SIM đã mất hoặc đăng ký tài khoản với số điện thoại mới. Để chuyển tiền tiền từ tài khoản cũ sang tài khoản mới, vui lòng liên hệ SantaPocket Hotline 0974 549 066. Santa xin cảm ơn!