Tôi bị mất sim nhưng vẫn muốn giữ lại tài khoản (account đó còn tiền top up)

19 Th10 2022

Không giữ được, anh/ chị cần đăng kí lại tài khoản khác vì một tài khoản gắn liền với một số điện thoại.

Anh/ chị có thể làm lại sim đã mất hoặc đăng ký tài khoản với số điện thoại mới.