Thay đổi sang hệ thống Xu thì tiền của tôi có bị mất đi không?

26 Th1 2024

Kể từ ngày 11/11/2023 toàn bộ số dư sẽ được chuyển đổi từ đơn vị VNĐ thành 1 đơn vị duy nhất là Xu theo tỉ lệ quy đổi 1:10. (Ví dụ: 100 Xu = 1.000VNĐ)

Về đơn vị Xu mới:
1. Tỉ lệ quy đổi là 1:10 (1 Xu = 10VNĐ); tinh gọn 1 số 0 để người dùng dễ theo dõi (Ví dụ: 10.000vnđ = 1.000 Xu)
2. Xu có khả năng tích lũy và được sử dụng cho các dịch vụ tiện ích khác trong hệ sinh thái Santa

Chi tiết Quý khách vui lòng tham khảo thêm tại: https://santapocket.com/tin-tuc/he-thong-thanh-toan-santapocket

Santa xin cảm ơn!