SantaPocket có chịu được yếu tố môi trường khi đặt ở ngoài?

19 Th10 2022

Trường hợp tủ SantaPocket được đặt ngoài trời sẽ cần bổ sung mái che để tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Santa thường ưu tiên các vị trí không bị ảnh hưởng bởi thời tiết (Sảnh/ Hầm xe/ …) để đảm bảo mạch điện tử và các kiện hàng bên trong tủ của khách không bị ảnh hưởng. Santa xin cảm ơn!