SantaPocket có chịu được yếu tố môi trường khi đặt ở ngoài?

19 Th10 2022

Trường hợp tủ SantaPocket được đặt ngoài trời sẽ cần bổ sung mái che nắng mưa và che chắn 3 mặt bên hông (trên, trái, phải)

Việc đặt tủ tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời sẽ thuận tiện cho việc quét mã QR.