Phí ủy quyền sẽ tính cho ai?

26 Th1 2024

Phí ủy quyền sẽ tính cho người nhận ban đầu. Người được ủy quyền sẽ hoàn toàn không mất phí.

Santa xin cảm ơn!