Ứng dụng SantaPocket hỗ trợ bao nhiêu ngôn ngữ?

19 Th10 2022

SantaPocket đang hỗ trợ 2 ngôn ngữ chính là Anh & Việt.
Santa xin cảm ơn!