Phần mềm ứng dụng SantaPocket hỗ trợ bao nhiêu ngôn ngữ?

19 Th10 2022

SantaPocket đang hỗ trợ 2 ngôn ngữ chính là Anh & Việt.

Đối với iPhone: Tùy vào ngôn ngữ Khách hàng cài đặt trên điện thoại, ứng dụng SantaPocket sẽ có ngôn ngữ tương tự.