Khi mất điện tủ có hoạt động không?

19 Th10 2022

Trong trường hợp mất điện, tủ vẫn sẽ có khả năng vận hành 2-3 tiếng vì có máy phát điện dự phòng bên trong.