Khi mất điện tủ có hoạt động không?

19 Th10 2022

Trong trường hợp mất điện, tủ vẫn hoạt động tiếp 2-3 tiếng nhờ ắc quy dự phòng bên trong.
Santa xin cảm ơn!