Chính sách bảo hành sản phẩm như thế nào?

19 Th10 2022

Tủ giao nhận hàng SantaPocket sẽ được bảo hành 1 năm cho tất các lỗi bắt nguồn trong quá trình sản xuất.

Anh/ chị có thể tham khảo trang Điều khoản sử dụng để biết thêm thông tin chi tiết!