Quy trình kiểm nghiệm sản phẩm trước khi xuất xưởng như thế nào? Các chứng từ đi kèm ra sao?

19 Th10 2022

Để đảm bảo sản phẩm được giao tới tay Khách hàng và Đối tác luôn đạt chất lượng và sự hài lòng cao nhất, đội ngũ SantaPocket luôn tuân theo một quy trình kiểm định sản phẩm nghiêm ngặt ngay tại nhà máy, bao gồm:

– Kiểm nghiệm vật tư đầu vào
– Kiểm tra ngay trong dây chuyền sản xuất
– Kiểm tra thành phẩm cuối cùng

Tủ giao nhận hàng SantaPocket sẽ được nhập khẩu linh kiện và tiến hành sản xuất tại Việt Nam. Các chứng từ đi kèm tủ sẽ bao gồm: Giấy xuất kho và Phiếu bảo hành sản phẩm.