Quy định về hàng hóa khi gửi tại tủ như thế nào?

19 Th10 2022

– Tùy thuộc vào kích cỡ hàng hóa mà khách hàng chọn size tủ phù hợp cho hàng hóa của mình.
– Nếu có bất kỳ sự vụ liên quan đến mất mát kiện hàng của người sử dụng, sau 48h kiểm tra camera, SantaPocket sẽ báo lại kết quả cho người yêu cầu kiểm tra. Nếu lỗi mất mát kiện hàng xuất phát từ SantaPocket thì công ty sẽ chịu trách nhiệm về kiện hàng.
*Lưu ý: SantaPocket chỉ chịu trách nhiệm với những kiện hàng có giá trị dưới 2 triệu đồng và xác minh được lỗi mất mát kiện hàng xuất phát từ SantaPocket.
– Tủ SantaPocket không chịu trách nhiệm về nội dung bên trong mỗi kiện hàng.
– Quy định về những hàng hóa bị cấm gửi / vận chuyển theo quy định của nhà nước.