Đơn vị vận chuyển có thể giao hàng 24/24, tôi có thể bị tính phí cả đêm nếu ngủ sớm và không đọc tin nhắn?

19 Th10 2022

Đây là thỏa thuận giữa Shipper và Người nhận. SantaPocket không có trách nhiệm can thiệp.